Visie

 

Niets is wat het lijkt, zuivere waarneming bestaat niet.

Dat wat we zien is interpretatie, vervorming, invulling en aanvulling van de werkelijkheid. We vormen in onze gedachten een eigen verhaal, uitgaande van wat we waarnemen. Dit beeld kan een gebeurtenis zijn, maar ook een situatie op de werkvloer.

Als je je bewust bent van dit gegeven, kun je het benutten voor je persoonlijke ontwikkeling. Op onze beeldvorming en ons gedrag kunnen we invloed uitoefenen. We kunnen richting geven aan ons handelen.

Je kunt stappen gaan zetten om patronen te doorbreken, het onbekende bekend te maken en je verder te ontwikkelen. Als individu, maar juist ook als groep kun je fotografie benutten, om met veel plezier te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

 

De manier waarop je de wereld

Bekijkt

Benadert

Beoordeelt

Fotografeert

Is een afspiegeling van hoe je in het leven staat

 

 

 

Foto's banner - deelnmers
foto's