Visie

 

Niets is wat het lijkt

Dat wat we waarnemen is interpretatie, vervorming, invulling en aanvulling van de werkelijkheid. We vormen in onze gedachten een eigen verhaal, voortkomend uit wat we zowel intern als extern beleven.

Als je bewust wordt van dit gegeven, kun je het benutten voor persoonlijke ontwikkeling.

Op onze beeldvorming en ons gedrag kunnen we invloed uitoefenen en daarmee richting geven aan ons handelen.

 

De manier waarop je de wereld

Bekijkt

Benadert

Beoordeelt

Is een afspiegeling van hoe je in het leven staat.