Klanten

 

UWV

Cliënten van het UWV geef ik individuele begeleiding bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Bij deze begeleiding benut ik praktische werkvormen om inzicht te verkrijgen in patronen die mede hebben geleid tot uitval.

Het direct in het werkproces ervaren en doorbreken van patronen geeft een snel en concreet resultaat. In een traject van gemiddeld 12 gesprekken en tussentijdse opdrachten, maakt de cliënt stappen die leiden tot het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van nieuwe gedrag.

 

Particulieren

Diverse cliënten heb ik mogen begeleiden die vast zaten in hun patronen, die inzicht wilden hebben in hun gedrag of verder wilden in hun ontwikkeling.

 

Meta BV

Voor Meta BV heb ik gekeken hoe vergaderingen verliepen en wat daaraan verbeterd kon worden. Mijn gebrek aan inhoudelijke kennis gaf me juist de mogelijkheid om te observeren en te ervaren. Communiceren is meer dan alleen de inhoud proberen over te brengen op de ander.

Na deze observaties zijn we gestart met coachingsgesprekken. Dit traject heeft geleid tot effectievere vergaderingen.


 

 

 

 

foto's